آلوپسی آره آتا بیماری پوستی

آلوپسی آره آتا

آلوپسی آره آتا بیماری پوستی

آلوپسی آره آتا بیماری پوستی است که در نتیجه از دست دادن مو در روی پوست سر و در نقاط دیگر بدن حاصل می شود. این بیماری معمولا” بصورت لکه های گرد، صاف، کوچک یا بزرگ روی پوست سر ایجاد و تا جائیکه تمام موی سر(آلوپسی total) یا کل موهای بدن (آلوپسی universal) ریزش پیدا کند، می تواند پیشروی کند.\n

ما گروهی از کسانی هستیم که به عارضه آلوپسیا آره آتا (از دست دادن ناگهانی موها) مبتلائیم. ما نیز شاید چون شما سرخوردگیها، انزوا، نگاههای کنجکاوانه و رفتارهای ترحم آمیز دیگران را تجربه کرده ایم اما همه آنها را پشت سر گذاشتیم و همانند افراد عادی که چنان تجاربی نداشته اند به زندگی عادی مشغولیم.

می دانیم که اگر تجاربمان را با دیگر مبتلایان و بخصوص تازه مبتلایان در میان بگذاریم می توانیم به آنان برای گذر سریعتر و راحت تر از مشکلاتیکه گریبانگیر آنان است کمک شایان توجهی کنیم.بنابراین با راه اندازی این وبسایت تصمیم گرفتیم که به این امر خطیر و انساندوستانه همت گماریم.

مخاطب ما نه فقط خود مبتلایان، بلکه خانواده آنان، دوستان و آشنایان فرد مبتلا، جامعه همکاران، همکلاسیها و بطور کلی، جامعه است.

هدف ما:

  • بازگرداندن مبتلایان به عارضه آلوپسیا آره آتا به صحنه زندگی اجتماعی؛
  • حفظ آنان در این صحنه؛
  • کمک به کاهش آلام روحی و روانی آنان و خانواده هایشان؛
  • افزایش سطح آگاهیهای جامعه برای برخورد صحیح تر با این مسئله و نهایتا”
  • کمک به کاهش صدمات ناشی از عوارض درمانی با گردآوری تجارب مبتلایان است.

ما بر این باوریم که

ما بیمار نیستیم ؛

ما فقط موهایمان را بصورت ناگهانی و زودتر از بقیه از دست داده ایم؛

اعتقاد داریم که برای ورود و حضور موفق در صحنه اجتماع و زندگی هیچ چیز کم نداریم؛

توجه دیگران به فقدان موهای ما سطحی و موقتی است. توجه ما به این عارضه نیز نباید دائمی و مستمر باشد؛

ما به زیبایی های ماندگار می اندیشیم و تلاش می کنیم هم اندیشان بسیار بسازیم؛

باور نادرستی است که تصور کنیم باید با زندگی قهر کنیم چراکه ما خودِ زندگی هستیم و ما نمی توانیم و نباید با خود قهر کنیم؛

هیچ کس و هیچگاه هیچ دری را به روی ما نبسته و نخواهد بست، اگر ما خود درها را به روی خود نبندیم؛

و ایمان داریم آفتاب پشت پنجره اتاق همچنان به انتظار ما نشسته است

بیایید بیش از این روشنایی را منتظر نگذاریم.

ما پزشک نیستیم و تظاهر به چنان عملی نیز نمی کنیم. در حوزه تخصصی پزشکان وارد نمی شویم چرا که چنان صلاحیت و مجوزی نداریم اما در عین حال مایل به ایجاد جامعه ای از نمونه های آزمایشگاهی برای پزشکان نیز نیستیم.

بازگشت سلامتی کامل ظاهری به مبتلایان آرزوی قلبی همه اعضاست و به تلاشهای جامعه پزشکان در این زمینه ارج بسیار گذاشته و مستمرا” ثمره آخرین تلاشهای آنان را در این خصوص دنبال می کنند اما هدف این مجموعه کمک به مبتلایان برای درک بهتر واقعیت موجود و برخورد بهتر با این واقعیت و جلوگیری از ورود صدمات بیشتر به فرد مبتلا و خانواده اوست.

بانیان و مؤسسین چون خود از مبتلایان به این عارضه هستند حق دارند تجارب درمانی خود را با کسانی که مایل به آگاهی از آن تجارب هستند در میان گذاشته و حمایتهای معنوی خود را بهر طریق ممکن متوجه آنان سازند.

می پذیریم که فعالیت ما فعالیتی نوع دوستانه و رایگان جهت کمک به گروهی از همنوعانمان است که بدنبال پدیداری یک عارضه پوستی، متاسفانه از نظر روحی نیز در معرض آسیبهای جدی تری قرار گرفته اند.

هرکس که پ�� به این مجموعه می گذارد باید بداند که ما تخصصی برای بازگرداندن موهایش به او نداریم اما به تجربه آموخته ایم که این عارضه حقیر تر از آن است که ما را از ایفای نقشهای مختلفی که بر عهده مان می باشد، باز دارد. وظایفی مثل وظایف انسانی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی یا عاطفی.

ما اینجائیم که به مبتلایان دیگر بگوئیم از دست دادن موها آخر دنیا نیست، ما با بودن، تلاش و موفقیتهای خود این حقیقت را ثابت کرده ایم و شما را هم به این راه دعوت می کنیم.

در این راه ابتدائا”از افراد مبتلا و خانواده آنان و سپس از همه کسانیکه می توانند ما را در این مسیر یاری رسانند چون آشنایان فرد مبتلا، اساتید و دانشجویان روانشناسی و روان پزشکی، مشاورین امور خانواده و علوم تربیتی و هرکس که می تواند بطریقی ما را یاری کند درخواست کمک، مساعدت و همفکری داریم.

امیدوارم با کمک شما و دیگر ارگانهای دولتی و مردمی بتوانیم روزی را ببینیم که این بیماری را بیماری ندانیم و فقط به چشم یک ریزش موی موقتی آنرا تلقی کنیم.

نشانی وب سایت انجمن حمایت از آلوپسیا آره آتا :

www.alopecia.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه