تصاویر بازیکنان تیم برزیل روی بوئینگ 737


اخبار گوناگون - تصاویر بازیکنان تیم برزیل روی بوئینگ 737

دو برادر دوقلوی برزیلی بر روی هواپیمای بوئینگ 737، تصاویر بازیکنان فوتبال جام جهانی برزیل را کشیده‌اند.

با آغاز بازی‌های جام‌جهانی، هر کس ابتکاری مرتبط با جام‌جهانی به خرج می‌دهد مانند ساندویچ جام‌جهانی، پوسترهای جام‌جهانی و لباس‌های جام‌جهانی.

دو برادر دوقلوی برزیلی بر روی هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به تیم برزیل، تصاویر بازیکنان فوتبال برزیلی جام جهانی را نقاشی کرده‌اند.

اخبار , اخبار گوناگون ,تصاویر بازکنان تیم برزیل روی هواپیما,نقاشی بازیکنان تیم برزیل روی هواپیما

اخبار , اخبار گوناگون ,تصاویر بازکنان تیم برزیل روی هواپیما,نقاشی بازیکنان تیم برزیل روی هواپیما

 

اخبار , اخبار گوناگون ,تصاویر بازکنان تیم برزیل روی هواپیما,نقاشی بازیکنان تیم برزیل روی هواپیما

اخبار , اخبار گوناگون ,تصاویر بازکنان تیم برزیل روی هواپیما,نقاشی بازیکنان تیم برزیل روی هواپیما

 

اخبار , اخبار گوناگون ,تصاویر بازکنان تیم برزیل روی هواپیما,نقاشی بازیکنان تیم برزیل روی هواپیما

اخبار , اخبار گوناگون ,تصاویر بازکنان تیم برزیل روی هواپیما,نقاشی بازیکنان تیم برزیل روی هواپیما

 

اخبار گوناگون - فارس


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه