روز جهانی ماما مبارک

روز جهانی ماما

روز جهانی ماما مبارک

 

پنجم ماه می میلادی برابر با ۱۵ اردیبهشت از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی، ” روز جهانی ماما ” نام گذاری شده است. روز جهانی ماما با هدف بزرگداشت ماما وآگاهی دادن درخصوص اهمیت کارمامایی برگزار می گردد.

شعار روز جهانی ماما در سال ۲۰۱۴ عبارتست از:
Midwife changing the world one family at a time “تحول جهان از طریق نقش آفرینی ماما در هر خانواده”
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه