چند تا حرف قشنگ!

 

سخن بزرگان, جملات قصار, سخنان زیبا

     دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ،اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه!
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    ستاره ها وقتی میشکنن میشن شهاب اما دلی که میشکنه میشه یه سوال بی جواب . .
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم... مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود ، دنیا کوچکتر می شود.
    .. جبران خلیل جبران ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند
    ..کریستوفر مارلو..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    در خزان زندگی، آنچه را که روزها کاشته ای می دروی
    ..گرانزی..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    انسان مانند رودخانه است ، هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.
    ..منتسکیو..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوس های خود چیره
    شود
    ..گوته ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است .
    ..شکسپیر ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است .
    .. کانت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی
    است نه پول
    ..بتهون..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن زیبا و آراسته باشد
    ..چخوف ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    نایاب ترین چیزها صمیمیت و یگانگی است
    .. بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    اعتراف به گناه فضیلتی است که در هر کس یافت نمی شود
    ..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    پیروزی متعلق به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارند
    ..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    آن که از قضاوت می ترسد، از عدالت ترسیده است
    ..تاگور..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    مردم با شخص ما دوست نیستند بلکه با سعادتمان دوست هستند .!
    ..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    پیش از ازدواج چشمها را خوب باز کنید و بعد از آن کمی روی هم بگذاریدشان
    ..فرانکین..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
    ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد
    ..دکتر علی شریعتی..

منبع:p30data.com


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه